top of page

KALENDARIUM ZA

Zaktualizowano: 29 sty 2022

(1965 – 2009)

... Nie dorosłem może do cynizmu, by kosztem moich przyjaciół, którzy świadomie wybrali samozniszczenie, przypinać sobie teraz order, i to z rąk tych ludzi, z imienia i nazwiska, którzy wszystko osobiście robili, by działalność naszej grupy nigdy nie ujrzała światła dziennego. Wielu twórców związanych z „ZA” nie wytrzymało tej zwykłej, pospolitej nędzy, w jakiej wypadło nam działać; inni, bardziej sprytni, przenieśli się od razu na tamten świat. Wiesław Sokołowski fragment oświadczenia wygłoszonego przez poetę przy zwrocie medalu Zasłużonego Działacza Kultury w roku 1981.

Słowo o kalendarium „ZA” Lista spotkań, wieczorów, imprez oraz działań inicjowanych przez Wiesława Sokołowskiego. Data, miesiąc, dzień a nieraz godzina - i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo przecież każdy realizuje siebie na różne sposoby w różnych kontekstach czy miejscach. Struktura jednak którą jest szczelnie opasana kultura - rządzona żelazną ręką administratorów - nie przewidywała obecności tego typu ludzi jak Wiesław Sokołowski. Realizuje więc on swoją działalność z okruchów, z odpadów, z luk, z przeoczeń, niedopatrzeń. Osoby, biorące udział w jego realizacjach to nie tylko uczestnicy, ale także żywe znaki jego obecności. Bez nich zatarto by wszelki ślad jego aktywności, dlatego z takim wręcz pietyzmem zbierał ich nazwiska, wpisywał w zaproszenia, w foldery, w plakaty, umieszczał na afiszach. Czy dziś ktoś jest w stanie uwierzyć, że przez 44 lata działał bez przerwy – i nie istniał – choć wędrując po Szlaku Królewskim w Warszawie poznawał „możnych tego świata”… I choć latami mu garbowano skórę, pomawiano, nie pozwalano, głodzono, zamykano, wykluczano – nie skarżył się. A złączywszy swoje istnienie z przyimkiem „ZA” przetrwał – przetrwał pomimo.


Wiktor CzarnieckiXIII Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 2009


- Powołanie KOMITETU 44 ZA w następującym składzie: Roman Nyga, Marek Rymuszko, Agnieszka Sokołowska, Ewa Tomaszewska, Andrzej Wołosewicz.


XII Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 2008

10 .05. Godz. 17-ta

- Jerzy Wardęcki - Galeria Jednego Obrazu

- Andrzej Piwoński - plakat

- Ryszard Pękała – fotografia

- Marian Bogusz (1920 - 1980) Projekt Międzynarodowego Osiedla Twórców nad rzeką Rawką

Kolejna odsłona Muzeum Szlaku

12.06

Wieczór autorski Wiesława Sokołowskiego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w ramach „Krakowskiego Festiwalu Muzyki i Poezji”

11.X.

Godz. 17-ta

- Kolejna odsłona Muzeum Szlaku


XI Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 2007

12.IV. godz. 18-ta

Wieczór autorski Wiesława Sokołowskiego

W Teatrze Promocji Poezji w Krakowie.


X Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 2006

3.06. Godz. 18 –ta

Wernisaż gwaszy Czesława Radzkiego.

7.X. godz. 17-ta

Otwarcie Muzeum Szlaku w Rawce.

IX Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 2005

Ogólnopolski Maraton Poetycki

spotkanie z Pawłem Kubiakiem

Wystawa Mariana Bogusza pt. Osiedle Twórców nad rzeka Rawką

Wystawa grafik Jerzego Świątkowskiego

15.X

Godz. 17 –ta

Wernisaż prac Jerzego Świątkowskiego


VIII Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 2004

Ogólnopolski Maraton Poetycki

Spotkanie z Krzysztofem Smolarzem

Spotkanie z Szczęsnym Wrońskim

Koncert fortepianowy Juliusza Rogulskiego

Obrazy – Agnieszka Sokołowska


VII Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 2003

Spotkanie księdzem biskupem Józefem Zawitkowskim.

Ogólnopolski Maraton Poetycki

Galeria Jednego Obrazu – Roman Nyga

Wystawa obrazów – Agnieszka Sokołowska

W galerii „ZA” przeprowadzony zostaje gruntowny remont

Koszt remontu w granicach 10.000.oo zł - pokryty został w całości przez Helenę Sokołowską

X.27.

Maraton poetycki: Zdzisław Antolski, Paweł Kubiak, Wiesław Sokołowski, Szczęsny Wroński i inni.


VI Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 2002

V. 24. godz. 19,30

spotkanie z Wiesławem Sokołowskim. Słowo wstępne - Zbigniew Kostrzewa. Muzeum w Łowiczu. Sala Barokowa.

XII.

Spotkanie z pisarzem Markiem Rymuszką . Autorska Galeria ZA.


V Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 2001

XI

Spotkanie z poetą Stanisławem Stanikiem.


IV Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 2000

W roku 2000 Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” realizowany jest w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie, tu też odbywa się Ogólnopolski Warsztat Literacki „ZA”, natomiast otwarcie Festiwalu ma miejsce w klubie „Hybrydy” w Warszawie.

„ZA” realizowało „Spotkania Sztuki Najnowszej”, w latach dziewięćdziesiątych spotkania nasze nabrały większej przestrzeni stając się „Festiwalem Sztuki Najnowszej ZA”. Nasze środowisko obchodzi Jubileusz 35-lecia „ZA”. Od września do listopada organizujemy szereg spotkań, wieczorów autorskich, wystaw i innych nietypowych działań. Miejsca, które wrosły niejako organicznie w naszą działalność, to Szlak Królewski w Warszawie, Muzeum w Łowiczu, Pałac Radziwiłłów w Nieborowie. Przez cały rok działa biuro festiwalowe, które mieści się w siedzibie Zrzeszenia Artystycznego „ZA” w Rawce. Integralną częścią naszego Festiwalu są Ogólnopolskie Warsztaty Literackie „ZA”. Został wydrukowany katalog, plakat, zaproszenia.


III Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 1999

Zrzeszenie Artystyczne „ZA” poprzez Ministerstwo Kultury - Centrum Animacji Kultury rozesłało do różnych ośrodków kultury zaproszenie. Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” jest adresowany do środowisk twórczych w całym kraju - poetów, malarzy, grafików, rzeźbiarzy, muzyków, architektów, filmowców, krytyków sztuki a także animatorów kultury i młodzieży akademickiej.


II Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 1998

Festiwal „ZA” realizujemy wspólnie z Ministerstwem Kultury - Centrum Animacji Kultury. Poszerzamy naszą listę o gości zaproszonych poprzez Ministerstwo Kultury, jednak gro twórców biorących udział w Festiwalu to członkowie Zrzeszenia Artystycznego „ZA”.

IX.

Wystawa malarstwa Jana Walaska

Promocja książki „Obumarli” Wiesława Sokołowskiego

Fragmenty „Katharsis” głos: Andrzej Mitan

- film o Festiwalu Sztuki Najnowszej „ZA”

I Festiwal Sztuki Najnowszej „ZA” 1997

Muzeum w Łowiczu.

Udział wzięli: Zdzisław Antolski, Leon Gruzd, Marek Konieczny, Bożena Piasta, Apolonia Ptak, Małgorzata Rzeźnik, Józef Sarnacki, Włodzimierz B. Segal, Jaga Słowikowska, Krzysztof Smolarz, Ryszard Sobieszczański, Wiesław Sokołowski, Dorota Strójwąs, Jan Walasek oraz inni. Pierwszą osobą zwiedzającą „Festiwal Sztuki Najnowszej ZA” był Gustaw Herling-Grudziński, 29 maja 1997 rok.

IV.

spotkanie z Markiem Koniecznym. Autorska Galeria ZA.

VI.

Spotkanie z poetą Zdzisławem Antolskim. Autorska Galeria ZA.VII. 05.

Spotkanie z Wiesławem Sokołowskim w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie. Fragmenty „Katharsis”. Gra na flecie - Sabina Sokołowska. Muzyka - Mieczysław Faber.

1996.

II.

Spotkanie z poetą Krzysztofem Smolarzem. Autorska Galeria ZA.III.

Spotkanie z poetką Apolonią Ptak. Autorska Galeria ZA.

X.

Spotkanie z pisarzem Marianem Pilotem. Autorska Galeria ZA.

XI. 10.

Katharsis - koncert z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Wiersze - Wiesław Sokołowski, muzyka - Mieczysław Faber, recytacje - Henryk Boukołowski i Magdalena Teresa Wójcik.

Kościół pw. św. Wawrzyńca (Reduta 56) ul. Wolska 140 A. Warszawa


1995.

IV.

Wystawa i spotkanie z Markiem Kwaszkiewiczem, autorem wystawy w Autorskiej Galerii ZA.

XI.

Spotkanie z poetką Jadwigą Sułkowską. Autorska Galeria ZA.

XII

Spotkanie z muzykiem Mieczysławem Faberem. Autorska Galeria ZA.1994.

IV.

Wystawa Leona Gruzda i spotkanie z autorem wystawy. Autorska Galeria ZA.

XI.

Spotkanie z pisarzem Markiem Rymuszko. Autorska Galeria ZA.


1993.

Promocja książki „Trwanie- Pomimo”. Klub Księgarza. Rynek Starego Miasta. Warszawa. Słowo wprowadzające Marek Rymuszko. wiersze mówił : Henryk Boukołowski.

Wernisaż wystawy „Trwanie” w kościele św. Józefa w Rawce.

1992.

„Katharsis”, realizacja paratetralna Agnieszki i Wiesława Sokołowskich. Koścół św. Józefa w Rawce.


1984.

Wystawa „Misterium Bolimowskie” w kościele w Miedniewicach Zaklasztornych. Wystawę zwiedza Prymas Polski, ks. kardynał Józef Glemp.


1983/1984.

Wystawa „Misterium Bolimowskie” w Muzeum w Łowiczu.


1983.

VIII - IX

Wystawa „Misterium Bolimowskie” w Muzeum w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie.

Plener w Nowym Wiśniczu. Muzeum Jana Matejki „Koryznówka”.


Od 13 grudnia 1981 do 19.05.1983 zakończenia stanu wojennego - Zrzeszenie Artystyczne „ZA” jest zawieszone, a dokumenty naszej działalności zostały opieczętowane przez komisarzy stanu wojennego.

1981.

5.II.

W dniu tym - po wielomiesiecznych rozmowach - zalegalizowano działalność „ZA” pod nazwą Zrzeszenie Artystyczne „ZA”. Cele, zasady i zakres działalności nowo powstałego zrzeszenia reguluje – zatwierdzony przez władze rejestracyjne – statut. Jerzy Julusz Emir

i Wiesław Sokołowski opracowali statut ZA. W rozmowach roboczych z władzami w sprawie rejestracji uczestniczyli: Jerzy Juliusz Emir, Agnieszka (Jaga) Sokołowska i Wiesław Sokołowski.

Z prośbą o podpisanie deklaracji członkowskich zwrócił się Wiesław Sokołowski do następującychc osób - patrz poniżej.

II-III

Wystawa „Misterium Bolimowskie” Dom Kultury w Żyrardowie.

IV.

Spotkanie autorskie: Jerzy Juliusz Emir, Andrzej Maćkowiak, Agnieszka (Jaga) Sokołowska. Na fortepianie grał Krzysztof Kaczmarek. Plac Wolności 3. Żyrardów.

IV.

Wystawa SACRUM w Wielkiej Auli Politechniki Warszawskiej

oraz „Misterium Bolimowskie”.


24.X. godz. 16 - ta

Wernisaż wystawy Leona Gruzda i Andrzeja Maćkowiaka. Galeria BWA. Skierniewice.

X.

Wystawa „Misteria Bolimowskie” we wsi Samice w pensjonacie Tadeusza Bezlera.

Jesień poetycko - malarska.

10.X. godz. 18-ta.

Spotkanie z Włodzimierzem Piwkowskim kustoszem Arkadii i Nieborowa.

11.X. 18-ta.

Spotkanie z grupą architektów „Mass” w składzie: Andrzej Grzybowski i Zbigniew Gądek.

spotkanie odbyło się w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 34.

7.XI. godz. 15-ta.

Spotkanie ze Stefanem Gierowskim. Autorska Galeria ZA.

8.XI. godz. 15-ta.

spotkanie członków Zrzeszenia Artystycznego ZA z mieszkańcami wsi Samice w pensjonacie prowadzonym przez Tadeusza Bezlera.

17.X. godz. 17-ta.

wernisaż wystawy fotografii pt. „W rok po sierpniu”.

autorzy wystawy: Janusz Fila, Jarosław Maciej Goliszewski, Jacek Woźniak.

17.X. godz. 19-ta.

wernisaż wystawy pt. „Misterium Bolimowskie” we wsi Samice w pensjonacie Tadeusza Bezlera.


1980/81.

X – II.

wystawa „Wypowiedzi o sztuce Mariana Bogusza”. Galeria ZA.

XI - II.

Wystawa Jagi Słowikowskiej i Wiesława Sokołowskiego „Misterium Bolimowskie”. Kinoteatr „Polonez” w Skierniewicach.


1980.

31.III.

Wieczór poezji Piotra Palczewskiego oraz wysłuchanie fragmentów nagrań realizowanych do spektaklu „Misterium Bolimowskie”.

IV – V.

Wystawa poezji Piotra Palczewskiego. Autorska Galeria ZA.

IV.

Spektakl „Misterium Bolimowskie”

Miejsce: wieś Mogiły – cmentarz żołnierzy zagazowanych.

Scenariusz, reżyseria: Wiesław Sokołowski

Aranżacja przestrzenna: Agnieszka (Jaga) Sokołowska.

Gra na kotłach: Krzysztof Kaczmarek.

Realizatorzy: Andrzej Maćkowiak, Agnieszka (Jaga) Sokołowska, Wiesław Sokołowski.

VI. 19

wystawa - czwarta rocznica istnienia galerii „ZA” - zmiana nazwy na Autorską Galerię ZA im. Mariana Bogusza.

IX – X.

Wystawa poezji Andrzeja Maćkowiaka

15.XI. godz. 17-ta.

Wernisaż wystawy „Wypowiedzi Mariana Bogusza o sztuce”.

16.XI. godz. 10-ta.

Walne Zgromadzenie Założycielskie Zrzeszenia Artystycznego ZA.

16.XI. godz. 10-ta.

Warsztat II - Osiedla Twórców nad rzeką Rawką.

17. XI. godz. 10-ta.

wizja lokalna terenów przeznaczonych pod budowę Osiedla Twórców nad rzeką Rawką.

1979.

IV – IX – Wystawa Mariana Bogusza „Wizje architektoniczne 1944 – 1945. Projekt Osiedla Młodych Twórców w Rawce”.

IV.

„Matko moja - wieczna, sprawiedliwa”

Scenariusz, reżyseria: Wiesław Sokołowski.

Aranżacja przestrzenna: Agnieszka (Jaga) Sokołowska.

muzyka: Helmut Nadolski. Rzeźby: Wiktoria Iljin.

Realizatorzy: Jan Cholewiński, Bogdan Szafraniec, Jerzy Juliusz Emir, Wiesław Sokołowski, Agnieszka (Jaga) Sokołowska.

XI .13 –

Pierwszy warsztat architektów, malarzy, poetów poświęcony idei MIĘDZYNARODOWEGO OSIEDLA TWÓRCÓW. Spotkanie prowadził Marian Bogusz. Udział wzięli: Andrzej Grzybowski –

architekt, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gliwickiej; Andrzej Maćkowiak – poeta; Jaga Słowikowska – architekt wnętrz; Wiesław Sokołowski – poeta; przedstawiciele Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miasta i Osiedli.


1978.

10.II. godz 18 -ta.

Pokaz poezji Wiesława Sokołowskiego. Galeria MDM Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50.

Mowę przed pokazem wygłosili Zdzisław Dolatkowski i Jurry Zieliń-ski. Galeria MDM. Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa.

Spektakl „Wyobraźnia Granicą Strachu”. Scenariusz i reżyseria: Wiesław Sokołowski. Muzyka: Helmut Nadolski. Rzeźba: Adam K. Wieczorek. Realizatorzy: Jacek Błachowicz, Janusz Błachowicz, Wiesław Sokołowski, Bogdan Szafraniec.

Miejsce: wieś Mogiły – cmentarz żołnierzy zagazowanych.

V.

Dokumentacja działań ZA. Autorska Galeria ZA.

16.VII i 17.VII.

Działanie poetyckie Wiesława Sokołowskiego „Tu, w tym Pokoju - co ocalał”. Miejsce: Korty tenisowe, Akademia wychowania Fizycznego, Warszawa ul. Marymoncka.

Realizatorzy działania: Jacek Błachowicz, Janusz Błachowicz, Agnieszka (Jaga) Słowikowska, Wiesław Sokołowski. Gra na kontrabasie: Helmut Nadolski.1977/78.

IX – IV - Wystawa rzeźby Wiktorii Iljin. Autorska Galeria ZA.


1977.

III – IV.

18.I.godz 17-ta.

Wernisaż widowiska poetyckiego Wiesława Sokołowskiego pt. „Etiuda Drogi”. Mowę wygłosił Jerzy Juliusz Emir. Dworzec PKP, Skierniewice.

I - II.

Widowisko poetyckie „Etiuda Drogi” zrealizowane na dworcu PKP

w Skierniewicach. Udział wzięli: Agnieszka (Jaga) Słowikowska - obrazy, Adam K,. Wieczorek - rzeźby, Wiesław Sokołowski - wiersze, Jurry Zieliński - forma przestrzenna.

III - IV.

Wystawa „Debiuty 77”. Wanda Badowska – malarstwo, rysunek

Jerzy Juliusz Emir – poemat „Spocona Róża”.

IV - V.

Widowisko poetyckie w żyrardowskiej „Resursie”. W czasie trwania wernisażu wiersze mówił: Ryszard Milczewski „Bruno”.

VI – IX

wystawa „ Rok istnienia Autorskiej Galerii „ZA”. Udział wzięli: Sylwester Broniarek – obrazy; Stanisław Choiński – wiersze; Leon Gruzd – rzeźby; Alicja Krawczyk – obrazy; Piotr Ożerski – rzeźby; Jaga Słowikowska – obrazy; Adam K.Wieczorek – rzeźby.

II Jesień Poetycko - Malarska

kier. plastyczne: Adam K. Wieczorek

kier. artystyczne: Wiesław Sokołowski

14.IX. godz. 18,30

spotkanie z Piotrem Kuncewiczem.

21.IX. godz. 18,30

spotkanie ze Stefanem Gierowskim.

28.IX. godz. 18,30

spotkanie z Wiesławem Sokołowskim.

W czasie trwania jesieni czynna była wystawa rzeźby Wiktorii Iljin.


1976.

13.I. godz. 12-ta

Wernisaż wystawy poezji Wiesława Sokołowskiego pt. „Rozarium

Sokoła” w parku Skaryszewskim w Warszawie.

I – III.

Wystawa poezji Wiesława Sokołowskiego „Rozarium Sokoła” w parku Skaryszewskim w Warszawie.

I. - III. godz. 12-ta.

Wernisaż wystawy fotografii Macieja Kłosia „Dokumentacja Rozarium Sokoła” w winiarni „U Hopfera”.


Autorska Galeria „ZA” im. Mariana Bogusza Skierniewicach - Rawce

VI.19.

Godz. 18-ta – otwarcie Autorskiej Galerii „ZA” w Rawce. W programie: wernisaż obrazów Jurrego Zielińskiego. Działanie Wiesława Sokołowskiego „stal, gruz, woda, cement”. Wygłoszenie mowy przez Zdzisława Dolatkowskiego.

VI – VII

Wystawa malarstwa Jurrego Zielińskiego.

24.VII. godz. 13-ta.

Wernisaż widowiska Wiesława Sokołowskiego „ZA-76”.

Odczyt Mariana Grześczaka pt. „ Malarstwo i Poezja - wzajemne inspiracje”.

VII-VIII.

Plener „Rawka 76”

VIII – IX

Widowisko poetyckie Wiesława Sokołowskiego „ZA – 76”. Udział wzięli: Stanisław Choiński – wiersze; Leon Gruzd – rzeźby; Marek Kwaszkiewicz – obraz; Andrzej Newelski – obrazy; Jaga Słowikowska – obrazy; Marek Ziemkiewicz – rzeźby, Jurry Zieliński – obrazy.

4.IX.

Spotkanie z zastępcą redaktora naczelnego pisma młodych „Nowego Wyrazu” Tadeuszem Mocarskim. Spotkanie odbyło się w ramach

I JESIENI POETYCKO - MALARSKIEJ.

XII.

Mini wystawa rzeźby Adama K. Wieczorka

Rok 1975.

17.I. godz. 17-ta

Wernisaż wystawy POKOLENIE XXX. Dom Artysty Plastyka, ul. Mazowiecka , Warszawa.

11.

Gra grupa muzyczna „Ya` - soo Dimitriosa Kurtisa. Wiersze mówił: Andrzej Siedlecki.

Wiesław Sokołowski w ramach wystawy POKOLENIE XXX realizuje autorskie widowisko poetyckie pt. „Koncert na kroplę wody”. Miejsce realizacji: Dom Artysty Plastyka, Warszawa, ul. Mazowieckia 11.

W winiarni „U Hopfera” w ramach wystawy POKOLENIE XXX – WARSZAWA – SZTUKA uczestniczyły prace następujących artystów:

Janusz Brodziak – obrazy,

Adam Dąbrowski – obrazy,

Waldemar M. Gaiński – wiersze,

Leon Gruzd – rzeźba,

Krzysztof Jegliński – rysunek,

Andrzej Newelski – obrazy,

Stanisław Podstolski – wiersze,

Wiesław Sokołowski – wiersze.

28.I. godz. 18-ta.

Wieczór autorski Stanisława Podstolskiego. Dom Artysty Plastyka.

Warszawa.

29.I. godz. 18-ta

Wieczór autorski Mariana Grześczaka. Dom Artysty Plastyka. Warszawa.

30.I. godz. 18-ta

Wieczór autorski Macieja Gutowskiego. Dom Artysty Plastyka. Warszawa.

31.I. godz. 18-ta.

Wieczór autorski Piotra Kuncewicza. Dom Artysty Plastyka. Warszawa.

4.II. godz. 18-ta

Wieczór autorski Mariana Pilota. Dom Artysty Plastyka. Warszawa.

5.II. godz. 18-ta

Wieczór autorski Jana Himilsbacha i Bogdana Wrocławskiego. Dom Artysty Plastyka. Warszawa.

6.II. godz. 18-ta

Wieczór autorski Jerzego Juliusza Emira. Dom Artysty Plastyka. Warszawa.

7 .II. godz. 18-ta

Wieczór autorski Stefana Gierowskiego. Dom Artysty Plastyka. Warszawa.

11.II. godz. 18-ta

wieczór autorski Mariana Bogusza i Wiesława Sokołowskiego. Dom Artysty Plastyka. Warszawa.

III – VI.

Wystawa zbiorowa w NOWEJ GALERII MALARSTWA I POEZJI „U HOPFERA”. Udział biorą: Daria Jeśmanowicz – rysunek, Sławek Jeśmanowicz – rysunek, Grażyna Chwilczyńska – wiersze.


31.V – 2 VI.

Zjazd w Rawce sympatyków „ZA”. W programie – między innymi – akcja w plenerze Zbigniewa Kaczkowskiego.

19.XI. godz. 12-ta

Wernisaż z okazji II ROCZNICY ISTNIENIA GALERII IM. BENI udział wzięli: Jacek Błachowicz – obrazy, Paweł Bukowski – obrazy, Stanisław Choiński – wiersze, Krzysztof Jegliński – obrazy, Stanisław Młodożeniec – obrazy, Andrzej Newelski – obrazy, Piotr Palczewski – wiersze, Janusz Rakowski – wiersz, Jaga Słowikowska – wiersze, Wiesław Sokołowski „Sokół” – wariacje myśli w drzewie, Jacek Stelęgowski - obrazy.


1974/1975.

XII – I.

W wystawie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet udział wzięli:

Barbara Kwiatkowska – wiersze, Maja Kwiatowska – obrazy, Elżbieta Makowska – rysunek, Elżbieta Sadowska – wiersze, Hanna Sławińska – rysunek, Jaga Słowikowska – wiersze, obrazy, Krystyna Szefler – rysunek. NOWA GALERIA MALARSTWA i POEZJI IM. BENI.


1974.

II-III.

Wystawa malarstwa Elżbiety Makowskiej „Grubaski”. NOWA GA-LERIA MALARSTWA i POEZJI IM. BENI.

IV.

W Wielkanoc – w podwarszawskiej miejscowości Rawka – Wiesław Sokołowski powołuję grupę „ZA”.

V.

Wystawa monideł Zbigniewa Kota Pt. „ Jak w rodzinie”. Teksty do monideł: Wiesław Orzechowski. NOWA GALERIA MALARSTWA i POEZJI IM. BENI.

17.VI. godz. 12-ta

Wernisaż wystawy zbiorowej. NOWA GALERIA MALARSTWA i POEZJI IM. BENI.

VI-VII.

Wystawa zbiorowa : Sylwester Broniarek – rysunek, Maciej Byczuk

– obrazy, Stanisław Choiński – wiersze, Marek Płoza-Doliński – obrazy, Leon Gruzd – rzeźba, Krzysztof Jegliński – obrazy, Bogdan Kopczyński – grafiki, Zbigniew Kot – grafika, Elżbieta Makowska – obrazy, Franciszek Maśluszczak – rysunek, Włodzimierz Sochacki – wiersze, Wiesław Sokołowski – wiersze, Jurry Zieliński – obrazy.

NOWA GALERIA MALARSTWA i POEZJI IM. BENI

7.X. godz. 12-ta.

Koncert grupy „Ya`-soo” Dimitriosa Kurtisa (Milosa). NOWA GALERIA MALARSTWA i POEZJI IM. BENI.

21.X.godz. 13-ta

Wernisaż wystawy obrazów Piotra Zaborowskiego. NOWA GALERIA MALARSTWA i POEZJI IM. BENI.

21.X. godz 18 –ta

Wernisaż wystawy „14 autorów” w galerii „Studio” u Józefa Szajny. W wystawie bierze udział Wiesław Sokołowski oraz Andrzej Bielawski, Andrzej Bieńkowski, Czesław Pius Ciapało, Tomasz Ciecierski, Waldemar Dymerman, Marcin Lipczyński, Witold Masznicz, Eugeniusz Małkowski, Janusz Petrykowski, Lidia Serafin, Wiesław Sokołowski, Jerzy Świątkowski.

X.

Wystawa obrazów Piotra Zaborowskiego. NOWA GALERIA MALARSTWA i POEZJI IM. BENI.

XI.

Wystawa zbiorowa, : Peter Bacsy (Węgry) – rysunek, Stanisław Młodożeniec – rysunek, Andrzej Newelski – obrazy. NOWA GALERIA MALARSTWA i POEZJI IM. BENI.

6.XII. godz. 17-ta

Spotkanie w podziemiach „U Hopfera” z okazji pierwszej rocznicy istnienia „Nowej Galerii Malarstwa i Poezji im. Beni. W programie: Jerzy Juliusz Emir recytuje poemat „Spoconą różę”.

oraz koncert grupy „Ya`-soo” Dimitriosa Kurtisa (Milosa).

23.XII.

Wernisaż wystawy z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. NOWA GALERIA MALARSTWA i POEZJI IM. BENI.


1973/1974.

XI.

Otwarcie NOWEJ GALERII MALARSTWA i POEZJI IM. BENI w winiarni „U Hopfera” na Krakowskim Przedmieściu 53 .Warszawa. Mowę wernisażową wygłosił Włodzimierz Braniecki.

XI – I .

Wystawa indywidualna poezji Wiesława Sokołowskiego „ Akt Oskarżenia Beni”. NOWA GALERIA MALARSTWA i POEZJI IM. BENI.


1972.

Estrada Poezji.

Próby odbywają się w Stołecznym Domu Kultury, ul. Elektoralna.

Warszawa.

VI.

Premiera spektaklu Wiesława Sokołowskiego „Mikropowieść Udręki”.

Udział wzięli:

Danuta Branderska,

Anna Czekalska,

Alicja Szafraniec,

Wiesława Zaręba, Magdalena Wykręt – Semilska.

Pomysły muzyczne swego autorstwa grał na tubie Zdzisław Piernik.

28 wyświetleń

ความคิดเห็น


bottom of page