top of page

Wiesław Sokołowski

20988918_714810805372020_7205774904640445828_o.jpg

red. naczelny Trwania"

słowo o TRWANIU

Polski poeta i organizator niezależnego, ogólnopolskiego środowiska poetów, malarzy, rzeźbiarzy ZA, działający na Szlaku Królewskim w Warszawie w latach 60. i 70. XX wieku, a następnie w rodzinnej Rawce - dzielnicy Skierniewic. Autor książek poetyckich, redaktor, poeta-kronikarz, obrońca i promotor artystów zepchniętych na margines przez oficjalną politykę kulturalną. Jest prezesem Zrzeszenia Artystycznego ZA i dyrektorem Festiwalu Sztuki Najnowszej ZA. Od roku 1986 wydaje i redaguje pismo literackie „Trwanie". W 2010 w Belwederze został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz w 2018 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Gloria Artis w dziedzinie literatury.

Wydał następujące książki:

bottom of page