Kontakt

Wiesław Sokołowski

  • Facebook

Zrzeszenie Artystyczne ZA
Dom Pracy Twórczej ZA
Galeria Autorska ZA

ul. Sulińskiego 2

96-100 Skierniewice - Rawka

Pismo Literackie TRWANIE
Rok założenia: 1986
ISSN 1507-9341