top of page

LIST OTWARTY ZRESZENIA ARTYSTYCZNEGO ZA DO WŁADZ

Zaktualizowano: 20 sty 2022


W tym roku mija 50-lat pracy twórczej Wiesława Sokołowskiego.

Z dokumentacji tj. z opinii, zaświadczeń, dyplomów oraz różnych wypowiedzi prasowych – widzimy jaką drogę odbył poeta.

Oto jakim słowem zapraszało Ministerstwo Kultury Wiesława Sokołowskiego na Kongres Kultury Polskiej do Krakowa w roku 2009. cyt.

„W dniach 23 – 25 września br. W Krakowie, w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się Kongres Kultury Polskiej. Gośćmi tego wydarzenia będą najwybitniejsi przedstawiciele polskiego świata kultury i nauki.

Wysoko ceniąc pana wkład w rozwój kultury polskiej, a także licząc na współpracę, będę zobowiązany jeżeli zaszczyci Pan swoją obecnością obrady Kongresu w dniach 24 i 25 września”

Jednak ze smutkiem należy odnotować, że na przestrzeni tylu dziesiecioleci organizacja twórców ZA, którą stworzył Wiesław Sokołowski i której jest prezesem do chwili obecnej, nie otrzymała żadnej poważnej dotacji, choć wielokrotnie obiecywano, że taką dotację otrzyma.

Tak więc nas wszystkich przez lata a właściwie przez dziesięciolecia wprowadzano w błąd.

Jeden z wojewodów tak pisał w swoim liście do poety z dnia 17.12.1993, cyt.

„Dziś doczekał Pan chwili szczególnego tryumfu: w suwerennym kraju, gdzie powoli odchodzą w niepamięć upiory przeszłości, ukazała się Pana pierwsza książka. Spełniło się więc to, o czym marzył Pan przez dziesięciolecia.

Czyż dla poety, którego strofy usiłowano za wszelką cenę wykreślić ze świadomości społecznej i usunąć w niebyt, może być chwila bardziej radosna?

W oczekiwaniu na dalsze publikacje pozostaję w głębokim przekonaniu, iż pozostawią one trwały ślad w dziejach polskiej poezji”.

Dziś mamy rok 2015, Wiesław Sokolowski wydał kilkanaście książek, zrealizował wiele artystycznych projektów.

Nie wgłębiając się w szczegóły, można powiedzieć, że nasz list wyrasta z niepokoju, że o wartości takiego czy innego twórcy nie decyduje jego dorobek, jego osiągnięcia. Uważamy, że jest to bardzo groźne zjawisko dla polskiej kultury i dlatego choć w formie naszego listu otwartego chcemy wyrazić swoje stanowisko i naszą niezgodę na tego typu zachowanie.

Nieprzyzwoitość administracji określić mogą te pełne aprobaty pisma, które otrzymywał poeta przy różnych okazjach i to przez dziesiątki lat, gdy tymczasem jakiekolwiek fundusze w sposób bardzo przemyślany i widocznie planowy omijały Wiesława Sokołowskiego oraz jego ogranizację twórców.

W tym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia pracy twórczej WIESŁAWA SOKOŁOWSKIEGO.

Prosimy o włączenie się w obchody rocznicowe naszego jubilata.

Zarząd Zrzeszenia Artystycznego ZA

marzec, 2015

5 wyświetleń

Comentarios


bottom of page