Wiesław Sokołowski - trwanie - pismo literackie 2021 Zrzeszenie Artystyczne ZA
Strona g????wna / Aktualno??ci / ZEBRANIE ZA 2018

ZEBRANIE ZA 2018


PROTOKÓŁ

z zebrania Zarządu

Zrzeszenia Artystycznego ZA

 

Zrzeszenie Artystyczne ZA w roku 2019 będzie realizowało

następujący program:

 1. Dalsze porządkowanie archiwum ZA (1965-2018) a także

  publikowanie naszego archiwum w piśmie literackim „Trwanie”

  (www.trwanie.com) oraz na facebooku, youtube i innych

  nośnikach elektronicznych.

 2. W drugiej połowie 2019 roku nastąpi otwarcie wystawy pt.

  „Osobowości twórcze ZA” w ramach XXII Festiwalu Sztuki

  Najnowszej ZA. Wystawę przygotowuje Ewa Sokołowska dyr.

  art. ZA.


 3. Na wystawie „Osobowości Twórcze ZA” udostępnione będą

  prace następujących twórców:

Mariana Bogusza (1920-1980)

Jerzego Juliusza Emira (1940 –

Mieczysława Pipreka (1918-2012)

Wiktorii Iljin (1918-1995)

Jerzego Wardęckiego (1943- 2016)

Jurrego Zielińskiego (1943-1980)

oraz

Mieczysława Fabera

Agnieszki (Jagi) Sokołowkiej

Ewy Sokołowskiej

Wiesława Sokołowskiego

Grzegorza Winklera


 1. Na portalu o nazwie „Pod prąd – zebrane wiersze jednego

  poety” (facebook) prowadzonym od ponad dwóch lat przez p.

  Henrykę Gontarz udostępniono około 200 wierszy Wiesława

  Sokołowskiego. Wybór ten będzie wydany w formie książki ze

  słowem wstępnym p. Henryki Gontarz.

 2. W drugiej połowie 2019 roku organizujemy Walny Zjazd

  Zrzeszenia Artystycznego ZA.

 3. Ponadto podjęte zostaną na terenie siedziby ZA prace

  remontowe.