Wiesław Sokołowski - trwanie - pismo literackie 2021 Zrzeszenie Artystyczne ZA
Strona g????wna / Aktualno??ci / Wies??aw Soko??owski ?? WIATR ?? wiersz 2013

Wies??aw Soko??owski ?? WIATR ?? wiersz 2013

Wiesław Sokołowski


W I A T R

 

1.

idziemy

              do wolnej

dróg

jest wiele

 

odnajdź właściwą

a otrzymasz wszystko:

                 pełnię i siłę

 

 

2.

tak, idziemy

nie po to

by niebem i nadzieją

                 handlować

nie po to

by oszustom

życiem naszym

głowy koronować

 

 

3.

idziemy

z wiatrem w oku


by dołączyć do tych

co na skrzyżowaniu

wiecznej murawy

 

los nasz  po wsze

czasy

              niosą

 

aby wolna myśl

aby wolny czyn

                  stał się

 

d o m e m 

n i e u j a r z m i o n y m

P o l s k i m,  n a s z y m  

           
  Rawka 12.10.2013 Transparent "Boże mój a gdzie jest moja duma"  od lewej: Jan Masiak, Wiesław Sokołowski , Jacek Müldner-Nieckowski   Marsz Pamięci 10.10.2013. Warszawa