Wiesław Sokołowski - trwanie - pismo literackie 2021 Zrzeszenie Artystyczne ZA
Strona g????wna / Biblioteka poet??w ZA / POLSKA PARTIA TW??RC??W Wies??aw Soko??owski

POLSKA PARTIA TW??RC??W Wies??aw Soko??owski
***Wiesław Sokołowski

NIE DAJMY SIĘ
ZWARIOWAĆ 

dokument POLSKIEJ PARTII TWÓRCÓW z ubiegłego wieku.